Glemt brukernavn/passord? Send FYSIOTRIM GLEMT til 2440

Informasjon

Litt om treningssenteret

Fysiotrimmen AS er lokalisert i det nye Liedbygget ca 100 meter bak Stopp 69 (Shellstasjonen) i Sjøholt sentrum og er et delvis ubetjent treningssenter hvor medlemmene gis adgang via et gyldig nøkkelkort. Førstegangs veiledning er inkludert i medlemsavtalen. Videre personlig og dyptgående veiledning og oppfølging er i utgangspunktet ikke inkludert i prisen.

Det forutsettes at medlemmer enten selv har litt erfaring / kompetanse når det gjelder trening eller at medlemmet mottar veiledning av kvalifisert instruktør.

Lokalene vil være TV-overvåket (unntatt garderober). Opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter og til adgangskontroll opp i mot medlemssystem ved inngangsdør.

Medlemsvilkår

Medlemskortet / nøkkelkortet er personlig og kan ikke overlates eller overdras til andre. Medlemmet plikter snarest å melde fra om tapt kort. Tapt kort erstattes mot en avgift på kr 100,-

Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlem fra å overholde betalingstermin. Ved unnlatelse av betaling en mnd. kan og vil treningssenteret kreve dobbel betaling neste mnd. (medlemskapet vil holdes gyldig og kort kan benyttes). Ved unnlatelse av betaling og eller at kunden ikke overholder avtale om betaling vil treningssenteret kunne kreve hele kontraktsbeløpet (restbeløp) innbetalt umiddelbart. Vårt tilbud om betaling på avtalegiro/avdrag er et ekstra tilbud ut over kontant betaling der vi har tillit til at oppgjør blir gjort i henhold til skissert i kontrakt.

Medlemmet plikter å ikke slippe inn andre gjennom inngangsdør etter å ha åpnet døra med sitt personlige nøkkelkort.

Hvis misbruk av personlig magnetkort blir avslørt vil medlemmet kunne bli utestengt fra senteret i hele restererende kontraktstid.

Eget magnetkort skal benyttes ved inngangspartiet uansett om dør er åpen eller om du kommer sammen med andre medlemmer.

Trening i et delvis ubetjent treningssenter stiller særlige krav til aktsomhet hos medlemmet. Det er mulig å skade seg på treningsapparater ved at man kommer i klem, får muskelstrekk etc. eller ved funksjonsfeil i apparatet. Alle medlemmer plikter å lære apparatenes funksjonalitet før bruk. Det anbefales å trene sammen med andre.

All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er ansvarlig for at han / hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstander eller tap på gjenstander.

Dette gjelder uavhengig av om skaden eller tapet oppstår under eller som følge av medlemmet eller andres opphold i sentret.

Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk. Medlemmer plikter tilsvarende å oppbevare klær og personlige eiendeler på en hensiktsmessig måte .

Medlemmet må være fylt 16 år.

Barn kan medtas inn på senteret og anvende vårt barnerom mens foresatte trener, men av av sikkerhetsmessige årsaker har de ikke anledning til å oppholde seg i noen av apparatsalene.

Medlemmet plikter å benytte rent treningstøy og rene sko. Egne innesko i styrkesalen - dvs. IKKE ytterskoene.

Det tas forbehold om endringer i åpningstidene.

Medlemmet plikter å holde orden og rydde på plass utstyr, flasker etc. etter bruk.

Treningsbager og andre personlige eiendeler skal ikke bringes inn i treningssalen, men plasseres i garderobe / garderobeskap under trening.

Enhver befatning med dopingmidler benevnt i IOC's liste vil medføre livsvarig utestengelse fra Fysiotrimmen AS.

Medlemmet plikter å forlate treningssenteret innen oppsatt stengetid.

Treningskontrakten gjelder for avtalt bindingstid. Avbrudd/utsettelse i medlemskap kan i særskilte tilfeller allikevel innvilges dersom det er godtgjort saklig grunn. Avbruddsperioden må være på minimum 1 mnd. Som sakelig grunn regnes sykdom, barselspermisjon og studier/arbeide utenbys. Avbruddsperioden vil bli lagt til etter endt bindingstid i avtalen. Slike avbrudd i medlemskontrakten kan ikke benyttes i forbindelse med ferie.

Dersom medlemmet må avbryte medlemskapet på grunn av ulykke, kroniske sykdommer eller lignende uforutsette forhold betales bare for benyttet tid fram til søknad om stopp av medlemskap er innlevert med dokumentasjon.

Misbruk eller overtredelse av ovennevnte regler vil medføre advarsel og ved ytterligere gjentagelse medfører stenging av medlemskapet uten refusjon av innbetalt treningsavgift eller stopp av avtalegiro i bindingstid.

Etter bindingstidens utløp kan medlemskapet sies opp med 1 måneds skriftlig varsel.Ved spørsmål ta kontakt:

Sigurd Groven
Epost: sigurdg@mimer.no

Telefon: 40 24 44 05


Bindingstid

Alle våre medlemskapstyper har en bindingstid på 12 mnd. Avtalen kan sies opp med 1. måneds oppsigelsestid. Du kan si opp avtalen i ellevte måned hvis du ønsker at medlemskapet skal opphøre etter 12 måneder, ta kontakt ved senteret når det er betjent hvis du ønsker dette.

Aldersgrense

Vi tilbyr også medlemskap for kunder fra 12 til 15 år, men disse avtalene har visse restriksjoner. Dette innebærer at adgang er begrenset til trening mellom klokken 08.00 - 16.30 på hverdager. Dette pga at vi ønsker å være tilstede om problemer skulle oppstå. Barn fra 12-15 år kan også trene i helger og etter klokken 16.30, men da KUN i følge med person over 18 år som også er medlem. Barn mellom 12 og 15 år har i utgangspunktet ikke tilgang til frivektsarealet. 

1. Hvis du sier opp medlemskapet ditt etter 12 måneder og tegner medlemskap for et år på nytt igjen (bare som et eksempel en måned senere) - må du betale ny innmeldingsavgift som pr. i dag er kr. 350,-

2. Vi har innmeldingsavgift fordi vi selvfølgelig ønsker deg som medlem ut over 12 mnd. Så vær sikker på at du har bestemt deg før du sier opp ditt medlemskap slik at du unngår unødvendige ekstra utgifter ved eventuell nytegning.Videre medlemsvilkår

- Senteret er et såkalt delvis ubetjent treningssenter, det vil si at du kan trene også selv om det ikke er kyndig hjelp/personell ved senteret. Fordelen med dette er at vi kan tilby deg en langt bedre åpningstid enn hva vi kunne ha gjort hvis vi hadde gjort det på den tradisjonelle måten med 100 % betjening.

Vi ønsker at du (Hvis du vil trene i den ubetjente tiden) selv må innhente deg den aller viktigste informasjonen/læren om generell styrketrening slik at du unngår å bli skadet. Vi skal selvfølgelig hjelpe deg med å komme igang og vil gi deg obligatorisk treningsveiledning den første gangen og vise deg måter du kan få riktig informasjon på.

Den første grunnleggende treningsveiledningen er gratis ved tegning av medlemskap hos oss. Vi skal også (som et ledd i kvalitetssikringen) bruke et treningsverktøy under veiledningen som du også kan bruke hjemme og overalt ellers på grunn av at verktøyet ligger på internett.

Dette nettverktøyet heter TreningsGuiden (http://www.treningsguiden.no/) og du får ditt personlige brukernavn og passord til verktøyet gratis det første året ved tegning av medlemskap hos oss. Vi anbefaler videre at du i de første gangene (eller i den tiden du føler deg mest utrygg på treningen) bruker senteret i den tiden det er betjent - se for øvrig åpningstidene våre.Bekledning

- Med tanke på god hygiene vil vi gjerne at du trener i lang bukse og t-skjorte (gjerne m/korte ermer) i styrkesalen, men vi tillater ikke singlet og små topper.

- Vi forlanger at du bruker rene innesko i styrke- og spinningsal - dette også på grunn av hygienen. Yttersko tar du av deg enten i omkledningsrommene eller i entreen.

- Hele treningssenteret er overvåket (bortsett fra garderober og toalett) mest på grunn av at senteret i det meste av tiden er ubetjent og vi vil derfor slå hardt ned på brudd på våre ordens og trivselsregler - se for øvrig våre medlemsvilkår.

- Bruk av garderobeskap innebærer at kunden selv må ta med egen hengelås. Låser som henger igjen etter stengetid vil bli klippet og skapet tømt. Gjenglemt tøy oppbevares i 1 måned før det kastes. Fysiotrimmen frasier seg alt erstatningsansvar for gjenglemt tøy og verdigjenstander!

Styrketrening

Frivekter- Du kan uansett alder, kjønn og form trene i frivektsdelen i treningssenteret. Frivektstrening er i mange sammenhenger likeså bra trening som trening i apparater - kanskje faktisk bedre. Forutsetningen er at du har litt viten om denne type vekt/belastningstrening. Vi er selvfølgelig behjelpelig med å sette opp trening med frie vekter/belastning.

- Vi forventer at du tar hensyn til andre medlemmer under frivektstreningen samt forlater frivektsavdelingen i den stand du selv ønsker å finne den - det vil si at du setter på plass løse vektstenger, vektskiver og manualer etter du er ferdig - på forhånd takk for hensynsfull trening.Apparater

- Du kan uansett kjønn og form trene i apparatavdelingen i treningssenteret. Vi gir deg veiledning i bruken av dem og setter gjerne opp et treningsprogram med kun apparater om du ønsker det.

- Vi anbefaler at du sier ifra på forhånd hva du helst vil trene under treningsveiledningen, så setter vi opp programmet spesielt etter ditt ønske.Kondisjonsavdeling

- Du kan uansett alder, kjønn, og form trene med kondisjonsapparatene i treningssenteret. Forutsetningen ved trening direkte rettet mot hjerte og kar er selvfølgelig at du ikke lider av større eller alvorligere komplikasjoner i hjerte og kar, si ifra på forhånd om dette slik at vi ikke gir deg feil treningsveiledning. Vi gir deg ellers veiledning i bruken av alle kondisjonsapparatene.Uttøying

Du kan uansett alder, kjønn og form trene på uttøyningsøvelser i treningssenterets uttøyingshjørne. Vi veileder deg gjerne på dette, si ifra på forhånd om du ønsker spesifikk veiledning i uttøyingsøvelser.TreningsGuiden

Besøk nettsiden: http://www.treningsguiden.no/

TreningsGuiden er et fantastisk illustrativt nettbasert verktøy for treningsveiledning både for instruktøren og for utøveren selv.

Verktøyet er internettbasert som vil si at du kan bruke det overalt hvor enn du er i verden.

TreningsGuiden er et meget illustrativt verktøy med foto og videomontasje av over 300 øvelser både med styrkeapparater, kondisjonsapparater, frivekter, med kroppen som belastning, med strikk, med ball og uttøyingsøvelser etc. Alle øvelser er med teori om hvordan du skal utføre øvelsene, bevegelsesmønster, alternative øvelser, faremoment og pusteteknikk osv.

Du får også tilgang til dybdemateriell i trening under menyknappen trening og teori.

TreningsGuiden gir deg også generell informasjon om trening på et treningssenter samt råd og tips om trening.

Det som er aller viktigst er at du får din egen side på verktøyet hvor dine treningsplaner/treningsprogram vil komme til å ligge. Du vil også finne alternative treningsprogram under min side samt muligheten til å selv lage ditt personlige treningsprogram (en morsom og lærerik mulighet).

Du kan også lage din egen helseprofil og endre denne etter hvert som du får progresjon/resultat i din trening. I treningskalenderen kan du legge dine treningsplaner som en oppfølger for deg selv.

Alle treningsprogram og ukeplaner kan du dessuten også skrive ut for å effektivisere treningsøkten din.

Du vil som medlem hos oss få tilgang til dette verktøyet gratis det første året av ditt medlemskap.

I utgangspunktet er treningsguiden et verktøy som vi vil bruke i all vår trenigsveiledning mot våre kunder også i oppfølgingssammenheng.

Vi vil også bruke treningsguiden som et ledd i vårt kvalitetssikringsarbeid (spesielt i tiden treningssenteret er ubetjent) som vil si at vi kommer til å anbefale våre kunder å bruke verktøyet mye og så snart du har et behov for repetering i hvordan du utfører øvelser i vårt treningssenter.

Som medlem hos oss får du utlevert et personlig brukernavn og passord tilhttp://www.fysiotrimmen.no som du bruker hver gang du skal logge deg inn enten på treningssenteret eller hjemme.

Vi tilbyr våre medlemmer fri tilgang til vår TG-bar (2 PCer i hovedsalen) hvor du gratis kan logge deg inn på hjemmesiden og TreningsGuiden http://www.treningsguiden.no/

Ta gjerne kontakt med oss om eventuell informasjon om treningsguiden selv om du ikke er eller ønsker å være medlem ved treningssenteret, vi formidler treningsguiden.

-