Glemt brukernavn/passord? Send FYSIOTRIM GLEMT til 2440

OSTEOPATI

Behandling som virker!

Daglig leder ved Fysiotrimmen AS, Sigurd Groven er nå ferdig utdannet Osteopat og kan derfor begynne å ta imot pasienter for denne type behandling. Osteopati skiller seg på mange områder vesentlig fra fysioterapi og er et selvstendig manuellmedisinsk og komplementærmedisinsk fag som bygger på anatomi, fysiologi, nevrologi, biomekanikk og ernæring. Osteopati som fag har lange tradisjoner og ble grunnlagt av den amerikanske legen Andrew Taylor Still.

Osteopatien har utviklet seg forskjellig i USA og Europa. Amerikanske osteopater er medisinere på lik linje med leger, mens de i Europa og andre deler av verden er terapeuter på linje med fysioterapeuter og kiropraktorer.

Hva er osteopati?

 

Osteopati er et relativt nytt behandlingstilbud i Norge, med røtter i USA.
Osteopati øker kroppens evne til å helbrede seg selv gjennom fysisk behandling av hele kroppen ved smerter og plager. Osteopati er forebyggende og virker som akutt og rehabiliterende behandling.

Osteopati virker fordi man fokuserer på sammenhenger i hele kroppen for å finne årsaken til smerten, som ofte kan være et annet sted enn der smerten oppleves.
Osteopaten tar seg god tid til pasienten, har høy medisinsk kompetanse og samarbeider med annet helsepersonell når det er nødvendig.
Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk og patologi.

Osteopatien tilfører pasientene noe nytt. Osteopatene er spesielt
interessert i å finne sammenhenger til folks smerter og plager og behandler
ikke bare muskler og ledd, men også bindevevsnettverket i kroppen. Derfor
behandler osteopatene i stor grad også følgetilstander av sykdom og skader,
og pasientene opplever at smerter i rygg og nakke kan bedres. Osteopatene
behandler ofte et annet sted enn der smertene sitter

 

Hva kan behandles?

 

Osteopati virker hurtig ved alle typer belastningslidelser, ved
rehabilitering etter sykdom og spesielt ved rygg- og nakkeplager, samt
idrettsskader. I økende grad kommer også pasienter med problemer fra
luftveiene, urinveiene og fordøyelsessystemet og for følgetilstander etter
sykdom.

Den typiske pasient har akutte eller kroniske smerter fra rygg, nakke,
bekken, hofte, kne ankel, hode, mage, bryst, skulder eller arm. Plagene kan
for eksempel være hodepine, lumbago, prolaps, ischias, bekkenløsning,
whiplash, betennelse i albue eller skuldre, svimmelhet, stivhet, halting,
dårlig balanse, utbrenthet, nummen følelse, halsbrann, urinveis-, luftveis
eller fordøyelsesplager og kolikksmerter hos barn.

Plagene kan oppstå etter langvarige belastninger, akutte skader, ulykker,
arr, idrettsskader eller sykdom. Osteopati har også forebyggende virkning.
Osteopati passer for pasienter i alle aldre.

 

Hva skjer hos Osteopaten?

 

Osteopaten bruker hendene for å finne årsak til pasientens plager.
Osteopaten gjør en grundig undersøkelse med sykehistorie, holdningsanalyse, bevegelighetstesting og palpasjon (kjenner på kvaliteten i vevet). På denne måten finner osteopaten sammenheng mellom spenninger og symptomer. Undersøkelsen leder til en osteopatisk diagnose som viser hvor i kroppen de viktigste spenningene er. Denne diagnosen avgjør så behandlingen, som utføres med hendene/som består av manuelle teknikker. Det benyttes mange ulike teknikker som mobilisering, avspenning, korrigering av ledd eller tøyninger. Behandlingen har en trygg og skånsom tilnærming.

Hver konsultasjon består av undersøkelse og behandling. Den er spesielt tilrettelagt for hver enkelt pasient. Sikkerhetstester blir utført for å utelukke tilstander hvor osteopatisk behandling ikke er egnet. Ved mistanke om alvorlig sykdom nøler vi ikke med å henvise til lege.

 

Hva er spesielt for Osteopati?

 

Undersøkelsen som leder til en osteopatisk diagnose er spesiell for osteopater. I osteopati ser vi etter sammenheng mellom muskelskjelettsystemet og andre kroppssystemer, som bindevevsnettverket. Bindevev er en tynn hinne som omslutter hele kroppen og inneholder årer og nerver. Bindevev skaper også glideflater mellom strukturene og overfører spenninger. Osteopaten vil alltid forsøke å finne nedsatt bevegelighet i disse systemene. Derfor behandler osteopaten ofte andre steder på kroppen enn der smertene er.

 

Hvor ofte?

 

Osteopati er per i dag ikke dekket av folketrygden slik fysioterapi er. Pasientene kan komme til behandling uten henvisning fra lege.
Kostnadene til osteopatisk behandling varierer rundt om i landet.
Osteopaten undersøker grundig og bruker god tid på behandlingen.
Behandlingshyppigheten varierer, vanligst er konsultasjoner ukentlig, etterhvert sjeldnere konsultasjoner. En undersøkelse fra England i 1997 (General Osteopathic Council, 1997) viste at akutte problemer kan trenge 1-3 behandlinger. Kroniske problemer kan kreve 6-8 behandlinger fordelt over et lengre tidsrom. Dette kan varierer mye fra tilstand til tilstand. Det er også gode erfaringer med vedlikeholdsbehandlinger for vedvarende plager.

Etter osteopatisk behandling forventes det reaksjoner i kroppen. Normalt vil
dette bestå av en forbedring. Behandlingen øker kroppens evne til å helbrede/reparere seg selv. Enkelte kan få en forbigående reaksjon med influensalignende symptomer, tretthet, uopplagthet eller smerteøkning.

Kom tidlig, så minsker behovet for en omfattende behandling. Osteopati virker også forebyggende. Bilen sender vi stadig til service .... Hvorfor ikke bry seg like mye om kroppen?